HUR PÅVERKAS DU MED ELMOPED AV DE NYA UTSLÄPPSREGLERNA I EURO 5?

Nu blir det samma tuffa miljökrav för mopedägare som bilägare.

Vi går in i ett nytt tal och en ny era. Vi firar det med att Euro 5 träder i full kraft, ett reglage som ställer tuffare krav för bensinmopeder och motorcyklar med utvidgade miljözoner och utsläppskrav. Från och med 1 januari 2020 spelar det ingen roll om ditt fordon har två eller fyra hjul, avgas- och säkerhetskraven inom EU är desamma. Det som däremot har betydelse är energikällan.

EL VS BENSIN

Från och med årsskiftet ska även motorcyklar och mopeder som säljs inom EU vara typgodkända enligt det så kallade avgas- och säkerhetskraven i Euro 5, vilket är samma reglage som personbilarna har i Euro 6.

Med ett eldrivet fordon behöver du inte tänka på utsläppskrav eller miljözoner. En elmoped är både miljövänligare, billigare i drift och tystare jämfört med en bensindriven modell. Utan både växellåda, förbränningsmotor och ventiler så är det dessutom lättare att serva elmoppen.

FRIHET ATT KUNNA RÖRA DIG FRITT I STAN

De nya miljözonerna som nu kan börja gälla ska minska luftföroreningar, trängsel och buller. Det finns redan miljözoner som gäller tung trafik, men nu är det alltså upp till Sveriges kommuner att bestämma vilka fordon som får köra i city. Som elmopedägare behöver du dock inte oroa dig. I de nya zonerna – zon 2 och 3, är det fritt fram för elfordon, bränslecellsfordon, samt laddhybrider och gasfordon.

Vi välkomnar 2020 med mindre utsläpp, färre fordon i city – och make vroom för elmopeder.

På Transportstyrelsens hemsida kan man söka på sitt registreringsnummer. Under fliken Teknisk data > Motor och miljö framgår om fordonet har Euro 5 eller 6-klassning. För äldre fordon framgår ingen Euro-klassning, vilket innebär att de inte tillåts i miljözonerna.

Nu blir det samma tuffa miljökrav för mopedägare som bilägare.

Vi går in i ett nytt tal och en ny era. Vi firar det med att Euro 5 träder i full kraft, ett reglage som ställer tuffare krav för bensinmopeder och motorcyklar med utvidgade miljözoner och utsläppskrav. Från och med 1 januari 2020 spelar det ingen roll om ditt fordon har två eller fyra hjul, avgas- och säkerhetskraven inom EU är desamma. Det som däremot har betydelse är energikällan.

EL VS BENSIN

Från och med årsskiftet ska även motorcyklar och mopeder som säljs inom EU vara typgodkända enligt det så kallade avgas- och säkerhetskraven i Euro 5, vilket är samma reglage som personbilarna har i Euro 6.

Med ett eldrivet fordon behöver du inte tänka på utsläppskrav eller miljözoner. En elmoped är både miljövänligare, billigare i drift och tystare jämfört med en bensindriven modell. Utan både växellåda, förbränningsmotor och ventiler så är det dessutom lättare att serva elmoppen.

FRIHET ATT KUNNA RÖRA DIG FRITT I STAN

De nya miljözonerna som nu kan börja gälla ska minska luftföroreningar, trängsel och buller. Det finns redan miljözoner som gäller tung trafik, men nu är det alltså upp till Sveriges kommuner att bestämma vilka fordon som får köra i city. Som elmopedägare behöver du dock inte oroa dig. I de nya zonerna – zon 2 och 3, är det fritt fram för elfordon, bränslecellsfordon, samt laddhybrider och gasfordon.

Vi välkomnar 2020 med mindre utsläpp, färre fordon i city – och make vroom för elmopeder.

På Transportstyrelsens hemsida kan man söka på sitt registreringsnummer. Under fliken Teknisk data > Motor och miljö framgår om fordonet har Euro 5 eller 6-klassning. För äldre fordon framgår ingen Euro-klassning, vilket innebär att de inte tillåts i miljözonerna.