Terms & Conditions | Vässla

Användar- och Köpvillkor

Vi tror på grönare städer där folk lägger tid på roligare saker än att vara fast i trafiken eller vänta på en buss som aldrig kommer. Därför har vi skapat Vässla Bike, Pedal och Scooter: högklassiga elcyklar och elscootrar som ersätter tunga och miljöfarliga fordon.